Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας, ο οποίος ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της BioClin και/ή της θυγατρικής ή της συνδεδεμένης ή της συγγενούς εταιρίας της BioClin (στο σύνολο αυτών των Όρων Χρήσης, ως «BioClin» νοείται συλλογικά η BioClin, Inc. και οι θυγατρικές της, οι συνδεδεμένες και οι συγγενείς της εταιρίες) (εφεξής ο «ιστότοπος»).  Η BioClin διατηρεί τον ιστότοπο ως μία υπηρεσία προς τους επισκέπτες του, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που αφορούν τη χρήση του ιστότοπου (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»).  Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης – αν δεν συμφωνήσετε με τους Όρους Χρήσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο.  Η BioClin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο του ιστότοπου και τους παρόντες Όρους Χρήσης από καιρού εις καιρόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Χρήση περιεχομένου στην ιστοσελίδα
Μπορείτε να προβάλετε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το περιεχόμενο από τον ιστότοπο υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, και (β) το περιεχόμενο δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται να αναδημοσιεύσετε, να διανείμετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που επιτρέπεται ρητά στο παρόν.

Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε πλαίσια ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίωσης, για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, σχημάτων σελίδας ή φόρμας) της BioClin χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της BioClin. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ετικέτα ή άλλο ”κρυφό κείμενο” χρησιμοποιώντας το όνομα ή τα εμπορικά σήματα της BioClin χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της BioClin. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογότυπο BioClin ή άλλο ιδιόκτητο γραφικό ή εμπορικό σήμα ως τμήμα του συνδέσμου χωρίς ρητή γραπτή άδεια.

Δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες από τη BioClin.

Οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται στον ιστότοπο αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές της BioClin αποτελεί «δήλωση που αφορά μελλοντικές εξελίξεις» όπως προβλέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο για τα Αξιόγραφα.  Δεν παρέχεται καμία εξασφάλιση ότι τα μελλοντικά αποτελέσματα θα επιτευχθούν και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις και τις συνοπτικές πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο.  Σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική διαφοροποίηση των πραγματικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους παράγοντες που αναφέρονται στα έγγραφα που καταθέτει η BioClin στην SEC. gs.
Κριτικές, σχόλια, ανακοινώσεις και άλλα περιεχόμενα
Μπορείτε να υποβάλλετε τις παρατηρήσεις σας και να παρέχετε και άλλο περιεχόμενο, εφόσον το περιεχόμενο αυτό δεν είναι άσεμνο, παράνομο, απειλητικό ή δυσφημιστικό και εφόσον το περιεχόμενο δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητα ή την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Περαιτέρω, τέτοιο περιεχόμενο δεν μπορεί να περιέχει ιούς λογισμικού, μαζική αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές ή οποιαδήποτε μορφή ”spam”. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να πλαστογραφήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, ή να παραπλανήσετε με άλλο τρόπο σχετικά με την προέλευση των πληροφοριών.

Με την υποβολή πληροφοριών, παραχωρείτε στη BioClin ένα μη αποκλειστικό, ατελές, διαρκές, αμετάκλητο και πλήρως χορηγούμενο δικαίωμα να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να τροποποιεί, να δημοσιεύει, να προσαρμόζει, να μεταφράζει, να δημιουργεί παράγωγα έργα, να διανέμει και να εκθέτει αυτό το περιεχόμενο σε ολόκληρο τον κόσμο σε οποιδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης. Με την υποβολή πληροφοριών, επίσης δηλώνετε και εγγυάστε ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές, ανηκει σε εσάς ή έχετε την άδεια να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που υποβάλλετε, και ότι η χρήση του περιεχομένου δε θα βλάψει οποιδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
Προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από την BioClin στην ιστοσελίδα
Η BioClin προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της. Όταν εγγραφείτε στην ιστοσελίδα, προκειμένου να αποκτήσετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία της BioClin, αποδέχεστε την ειδική σύμβαση, που ισχύει για τον εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου προϊόντος ή υπηρεσίας που προσφέρεται στην ιστοσελίδα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία. Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία. Η BioClin δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε περιγραφή προϊόντος ή το περιεχόμενο που περιέχονται στην ιστοσελίδα είναι ακριβή, έγκυρα, αξιόπιστα, πλήρη ή χωρίς λάθη.

Η BioClin προσπαθεί διαρκώς να συνεργάζεται τόσο με τους εταίρους, όσο και με τους καταναλωτές, στα πλαίσια ενός δίκαιου και φιλικού τρόπου. Σε περίπτωση παραπόνων, η BioClin  προσπαθεί να επιλύει τυχόν προβλήματα με όσο το δυνατόν πιο πολιτισμένο και φιλικό τρόπο. Στη σπάνια περίπτωση που απαιτείται παρέμβαση από τρίτους, παρακαλώ επικοινωνήστε με την πλατφόρμα Ο.D.R. ( Online Dispute Resolution -Ψηφιακή Επίλυση Διαφορών).